ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין צה"ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים