ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה למודיעין ולשירותים החשאיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים