ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת קשיים תקציביים המונעים עליית יהודים מאתיופי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים