ועדה של הכנסת ה-16

בנושא סלילת כבישי גישה למוסדות החינוך במדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים