ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת בנושא סלילת כבישי גישה למוסדות החינוך במדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים