ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לעניין חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן-1990

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים