ועדה של הכנסת ה-16

לענין חוק הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו, התש"ן-1990

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים