ועדה של הכנסת ה-16

לסעיפי הצ"ח לביטול הרשויות לפיתוח הנגב והגליל

קוד המקור של הנתונים