ועדה של הכנסת ה-16

ענין סעיפים בתקנות הגז

קוד המקור של הנתונים