ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לעניין סעיפים בתקנות הגז

קוד המקור של הנתונים