ועדה של הכנסת ה-16

ענין חישוב תמלוגים לבעלי זכויות יוצרים ומבצעים

קוד המקור של הנתונים