ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לעניין חישוב תמלוגים לבעלי זכויות יוצרים ומבצעים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים