ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לעניין צו הבזק

קוד המקור של הנתונים