ועדה של הכנסת ה-17

ו.חקירה פרלמנטרית- קליטתם בישראל של יוצאי אתיופיה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים