ועדה של הכנסת ה-17

ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא קליטתם בישראל של יוצאי אתיופיה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים