ועדה של הכנסת ה-17

ועדה משותפת לחוק נתוני אשראי, התשס"ב-2002

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים