ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה להסדרת העיסוק במקצועות פרה-רפואיים

קוד המקור של הנתונים