ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה לקידום בטיחות התעופה בישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים