ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה לקידום בטיחות בדרכים

קוד המקור של הנתונים