ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה לבטיחות בדרכים

קוד המקור של הנתונים