ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה למעקב אחר יישום הרפורמה בעמלות הבנקים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים