ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה לנושא הצעת חוק עזרה ראשונה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים