ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לעניין הטרמינל החדש בנתב"ג

קוד המקור של הנתונים