ועדה של הכנסת ה-17

הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכלכלה לעניין סיוע לעסקים קטנים ובינוניים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים