ועדה של הכנסת ה-17

ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים