ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה למעקב אחר הצעת חוק תרומת ביציות, התשס"ח-2008

קוד המקור של הנתונים