ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה למעקב אחר הצעת חוק תרומת ביציות, התשס"ח-2008

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים