ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה לבדיקת נוהלי אבטחת חברי הכנסת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים