ועדה של הכנסת ה-17

ועדה משותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדין רציפות חוק מוזיאון הכנסת

קוד המקור של הנתונים