ועדה של הכנסת ה-17

ועדה משותפת מדע-חינוך לבחינת יישום חוק צער בעלי חיים

קוד המקור של הנתונים