ועדה של הכנסת ה-17

ועדה מיוחדת לבדיקת היערכות ומוכנות לרעידות אדמה

קוד המקור של הנתונים