ועדה של הכנסת ה-17

ועדה משותפת להצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (עריכת משאל עם)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים