ועדה של הכנסת ה-25

ועדת משנה לשיקום כלכלי של חבל תקומה

קוד המקור של הנתונים