ועדה של הכנסת ה-25

ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לפי חוק המידע הפלילי ותקנת שבים, התשע"ט-2019

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים