ועדה של הכנסת ה-25

ועדת משנה לבחינת פעולות הממשלה לשם יצירת מסגרת משפטית מתאימה להחזקתם ולהעמדתם לדין של מחבלי החמאס שהשתתפו בהתקפה על ישראל בשבעה באוקטובר 2023

קוד המקור של הנתונים