ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה למעקב אחר הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס"ז-2007 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

קוד המקור של הנתונים