ועדה של הכנסת ה-25

ועדה משותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה חוק ומשפט לפי סימן ג1 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 (מעצר בפיקוח אלקטרוני)

קוד המקור של הנתונים