ועדה של הכנסת ה-25

ועדת משנה לתוכניות הלימודים במזרח ירושלים והפיקוח עליהן

קוד המקור של הנתונים