ועדה של הכנסת ה-25

ועדת משנה לתחרות ושירות ללקוח במערכת הבנקאית

קוד המקור של הנתונים