ועדה של הכנסת ה-25

ועדת משנה לצמצום רגולציה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים