ועדה של הכנסת ה-25

ועדת משנה לקידום מנופי צמיחה של ענף החקלאות

קוד המקור של הנתונים