ועדה של הכנסת ה-25

ועדת המשנה לקידום בטיחות בדרכים

קוד המקור של הנתונים