ועדה של הכנסת ה-25

ועדת המשנה למשותפת לתקציבי שב"כ ומוסד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים