ועדה של הכנסת ה-25

ועדת המשנה לעניין הפעלת רוגלות על-ידי משטרת ישראל לביצוע האזנת סתר

קוד המקור של הנתונים