ועדה של הכנסת ה-17

מבוטל - ועדה מיוחדת לבדיקת היערכות ומוכנות לרעידות אדמה - מבוטל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים