ועדה של הכנסת ה-25

ועדה משותפת חוץ וביטחון ופנים לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל

קוד המקור של הנתונים