ועדה של הכנסת ה-25

הוועדה המשותפת ליישומים ביומטריים לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונותני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים