ועדה של הכנסת ה-25

ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום

קוד המקור של הנתונים