ועדה של הכנסת ה-17

ועדה משותפת בנושא: פרק י"ט, סעיפים 128 (לימוד חובה), 129 (השאלת ספרי לימוד) מתוך הצ"ח ההסדרים במשק המדינה

קוד המקור של הנתונים