ועדה של הכנסת ה-25

ועדת המשנה לפי סעיף 5 לחוק הכנסת לעניין חסיון קצא"א

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים