ועדה של הכנסת ה-25

ועדת משנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים