ועדה של הכנסת ה-17

ועדה משותפת לדיון בפרק י"ט נושא עובדים זרים

קוד המקור של הנתונים