ועדה של הכנסת ה-25

ועדת המשנה לעניין פינוי מוקשים ונפלים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים