ועדה של הכנסת ה-25

ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכח

כל ישיבות הועדה

  • 05/02/2024

    None

    אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים