ועדה של הכנסת ה-17

משותפת פנים ועבודה בנושא העליה בתחלואת הסרטן

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים