ועדה של הכנסת ה-25

ועדת המשנה של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לסיוע בדיור ודיור ציבורי לעולים

קוד המקור של הנתונים