ועדה של הכנסת ה-25

הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים